Innovacció 2030: Repte Ludoteca Guitard

Barcelona vol assolir l’accessibilitat universal i, per tant, treballa per eliminar les barreres i adequar els espais públics, els serveis i els equipaments municipals tenint en compte les diferents necessitats de les persones. En aquesta direcció, el districte de les Corts treballa, des de fa anys, per convertir-se en un territori socialment responsable, accessible i inclusiu en totes aquelles accions, projectes, equipaments i serveis que disposa sense cap mena d’impediment o limitació pel fet de tenir una discapacitat. El principal objectiu és contribuir a la millora de les condicions i la qualitat de vida de les persones més vulnerables.

Avui dia, des del Districte, s’està treballant per garantir aquest accés en tots els àmbits i, en aquest sentit, la Ludoteca Guitard (inaugurada el 2010) és un equipament de proximitat estratègic al barri que ofereix un espai de joc i lleure educatiu no només els infants, sinó també les seves famílies i/o tutors.

Hi ha la necessitat de fer que la Ludoteca Guitard sigui realment un equipament accessible per a tota persona usuària, independentment de necessitats específiques que pugui tenir.

Per donar resposta al repte, busquem solucions tecnològiques innovadores que permetin que les persones amb diferent(s) discapacitat(s) puguin interactuar amb l’espai de la Ludoteca Guitard per garantir que sigui un espai d’experimentació sensorial adaptat i inclusiu.

Les solucions poden ser, per exemple, equipament digitalitzat per a activitats d’oci i activitats culturals, eines per assegurar que tots els visitants puguin utilitzar l’espai, en tots els sentits, propostes de nous jocs o adaptació de jocs tradicionals en clau d’inclusió i afavorint la interacció entre els nens i les famílies.

Coneix als semifinalistes

El repte

La població de Barcelona amb discapacitat reconeguda representa un 9,28% (151.814 persones) respecte al total de la població de la ciutat (1.636.762 persones), i a les Corts hi trobem 7.002 persones amb discapacitat. Per tant, hi ha una necessitat d’ampliar la mirada inclusiva i de garantir que aquest col·lectiu pugui arribar a tenir les mateixes oportunitats de participar en tots els aspectes de la vida social, cultural i educativa.

La Ludoteca Guitard desenvolupa activitats adreçades a infants i a les seves famílies, i fins i tot a edats pre-adolescents, durant tot l’any, inclosos els períodes de vacances. Dirigeix també les activitats a les entitats de lleure del territori i a projectes d’inclusió de ciutat. Per tant, espais com la Ludoteca Guitard són adequats per testejar solucions innovadores. Les solucions tecnològiques d’aquesta convocatòria estan pensades perquè nens i nenes amb qualsevol tipus de discapacitat (física, psíquica, visual i/o auditiva), així com els seus familiars, puguin gaudir del joc i de l’oci conjuntament i compartir un espai d’oci i relació també amb altres nens i nenes i famílies i, per tant, garantir el dret a l’accessibilitat universal a un servei públic.

La mitjana de persones amb discapacitat que són usuàries de la Ludoteca Guitard és de 5/6 usuaris regulars per curs acadèmic. En aquesta línia, és fonamental treballar per evitar que aquest número no sigui dependent del nivell d’accessibilitat de l’espai i aconseguir que aquest estigui obert i adaptat a tots els possibles usuaris, assegurant així que es pugui gaudir i realitzar la pràctica d’activitats amb total garantia de èxit.

El projecte permetrà avançar cap a la consecució dels següents ODS:
ODS 3 – BONA SALUT / ODS 4 – EDUCACIÓ DE QUALITAT / ODS 9 – INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES / ODS 10 – REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS / ODS 11 – CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
El repte busca que totes les persones usuàries de l’espai públic Ludoteca Guitard, tant nens com les seves famílies o tutors, gaudeixin de l’espai amb autonomia, comoditat i seguretat, sense que les capacitats físiques, sensorials i/o cognitives els impedeixin gaudir de l’equipament i els seus activitats.

Les solucions han de tenir un nivell de desenvolupament tecnològic igual o superior a TRL 6 (Technology Readiness Level), i la seva implementació mitjançant un pilot ha de ser viable tant a nivell tècnic com econòmic. La solució guanyadora es pilotarà a la Ludoteca Guitard. Es valoraran positivament aquelles solucions que tinguin potencial d’escalabilitat i la gestió de les quals sigui el més autònoma/independent possible.
Les solucions tecnològiques poden enfocar-se, entre d’altres, en aspectes com ara:

Adaptació i flexibilització dels espais:
– Disposar d’espais multi-sensorials, entorns immersius, o espais de relaxació i exploració: sales flexibles que ofereixen experiències a través dels sentits (tacte, olfacte, oïda, vista) per estimular sentits i capacitats oferint diversitat de canals de coneixement i experimentació del entorn.
– Adaptació de l’espai per fer-ho accessible a nivell comunicatiu (senyalètica, retolació).

Adaptació dels materials:
– Eines que afavoreixin l’aprenentatge cooperatiu i el lleure educatiu a través del joc.
– Nous jocs o adequació de jocs tradicionals en perspectiva d’inclusió, que incorporin la tecnologia per estimular els sentits i la comunicació.

Comunicació accessible:
– Solucions que facilitin la comunicació per a les persones amb discapacitat visual (baixa visió, ceguesa), intel·lectual i/o auditiva.
– Altres tipus de eines per a la comunicació accessible amb diferents col·lectius.
Impulsors

Dates clau

FAQs

Qualsevol entitat jurídica pot presentar una proposta sense restriccions geogràfiques o de mida de l’entitat sol·licitant.
La convocatòria va adreçada a solucions amb un grau de maduresa tecnològica superior o igual a TRL6. Les solucions han d’estar preparades per testejar-se en un entorn real i han de proporcionar resultats concrets i mesurables.
Sí, les propostes poden estar escrites en anglès, català o castellà.
La proposta guanyadora rebrà un suport econòmic de fins a 40.000 €. Tot i això, l’organització sol·licitant haurà d’aportar com a mínim el 20% del pressupost total del projecte. Només es disposarà del suport econòmic per a aquelles activitats i aspectes directament relacionats amb la implantació del pilot i no es podrà incloure cap despesa en personal, viatges o dietes.
El procés d’avaluació està format per tres fases. La darrera fase inclou un comitè d’avaluadors externs que escollirà la solució guanyadora. Podeu trobar més detalls en els termes i condicions de la convocatòria.
Podeu enviar un correu a [email protected]. Et respondrem el més aviat possible.