Com la tecnologia pot contribuir a la detecció i reparació de fuites d’aigua en sistemes de reg de forma no invasiva a Sant Boi de Llobregat?

Tot i que el rendiment hidràulic a Catalunya és un dels més positius, segons dades de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC), Catalunya perd, de mitjana, un  10% de l’aigua potable  que circula per les canonades. En el context de sequera extrema actual, la minimització de les pèrdues d’aigua potable degut a fuites té una elevada importància i urgència, per tant, la seva priorització és màxima. El municipi de Sant Boi de Llobregat està adherit a l’Agenda Urbana 2030 i, un dels objectius que es prioritzen en aquest marc, és la reducció del consum d’aigua i la reducció de la petjada hídrica en general.

A Sant Boi de Llobregat es tenen detectades diverses fuites d’aigua potable en sistemes de reg de parcs i jardins i abastament d’infraestructura municipal com fonts públiques, escoles o poliesportius. Si bé sempre es tracta de fuites de poc cabal, l’elevat nombre d’escomeses existents i el progressiu envelliment de la xarxa fa que s’hagi d’afrontar el repte d’actuar-hi de la forma més eficient possible.

La principal causa d’aquestes fuites és l’edat de les canonades i les seves especificacions tècniques (com per exemple la tolerància a la pressió del terreny). A més, en el context de sequera actual, el sistema de reg està aturat pel que es preveu que el número de problemes operatius i, sobretot fuites, pugui augmentar de forma significativa quan aquestes instal·lacions es tornin a posar en marxa. Tot i les diferents proves realitzades amb diferents sistemes, encara no es disposa de cap sistema eficaç per a la seva localització concreta i, poder, així, procedir a la seva reparació.

En aquest sentit, el repte pretén buscar solucions tecnològiques innovadores que permetin detectar i reparar fuites d’aigua en canonades de forma no invasiva a Sant Boi de Llobregat. D’aquesta manera, es pretén facilitar la localització i reparació de fuites, incrementar l’aprofitament de l’aigua i disminuir el cost de consum.

L’objectiu de Sant Boi de Llobregat és ser molt més eficients en el consum d’aigua potable a fi d’aconseguir una reducció del mateix a nivell municipal.

El projecte permetrà avançar el la consecució dels següents ODS:

ODS 6 – AIGUA NETA I SANEJEMENT / ODS 9 – INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES / ODS 11 – CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

La convocatòria busca identificar i testejar solucions tecnològiques innovadores que ajudin a millorar la localització i reparació de fuites d’aigua en canonades de forma no invasiva en el municipi de Sant Boi de Llobregat, a Barcelona.

Les solucions han de tenir un nivell de desenvolupament tecnològic igual o superior a TRL 6 (Technology Readiness Level), i la seva implementació mitjançant un pilot ha de ser viable, tant a nivell tècnic como econòmic, en un temps d’entre 6 i 9 mesos. La solució guanyadora es pilotarà en el municipi de Sant Boi de Llobregat. Es valorarà positivament aquelles solucions que tinguin potencial d’escalabilitat i que la seva gestió sigui tant autònoma/independent com sigui possible.
Les solucions tecnològiques poden enfocar-se, entre d’altres, a aspectes com:
– Tractament reactiu: Detectar i reparar fuites de forma no invasiva.
• Reparació interior del tub sense obra civil
• Aplicació en petita xarxa de distribució, xarxes de reg o xarxa interior d’equipaments, en canonades d’aigua potable i amb diversitat de diàmetres (25-90mm i més habitual 40mm i 50mm)
– Tractament proactiu: Addicionalment i depenent de la tecnologia, també la solució podria dur a terme el manteniment preventiu de les canonades.

Els indicadors que permetrien mesurar l’èxit de la solució proposada són:
– Reducció del consum total d’aigua municipal
– Reducció del número d’alarmes generades pel sistema de telemesura
– Reducció del número d’hores dedicades a la detecció i reparació de fuites per part del personal tècnic municipal
Impulsors

Dates clau

Com participar-hi?

Coneix de quina manera funciona la convocatòria i presenta la teva proposta.

Presenta la teva solució

FAQs

Qualsevol entitat jurídica pot presentar una proposta sense restriccions geogràfiques o de mida de l’entitat sol·licitant.
La convocatòria va adreçada a solucions amb un grau de maduresa tecnològica superior o igual a TRL6. Les solucions han d’estar preparades per testejar-se en un entorn real i han de proporcionar resultats concrets i mesurables.
Les propostes poden estar escrites en anglès, català o castellà.
La proposta guanyadora rebrà un suport econòmic de fins a 25.000 €. Tot i això, l’organització sol·licitant haurà d’aportar com a mínim el 20% del pressupost total del projecte. Només es disposarà del suport econòmic per a aquelles activitats i aspectes directament relacionats amb la implantació del pilot i no es podrà incloure cap despesa en personal, viatges o dietes.
El procés d’avaluació està format per tres fases. L’última fase inclou un Pitch Day on les startups finalistes hauran de presentar la solució davant un jurat d’avaluadors externs. En aquest esdeveniment es triarà la solució guanyadora. Pots trobar més detalls en els termes i condicions de la convocatòria.
Podeu enviar un correu a [email protected]. Et respondrem el més aviat possible.