Com la tecnologia pot ajudar a optimitzar l’ús de l’aigua pel regadiu de les àrees verdes de la ciutat?

En un context de crisis climàtica, la sostenibilitat i l’ús conscient dels recursos naturals, com és el cas de l’aigua, és una prioritat. Degut a la situació de pre-alerta per sequera en la que es troba Catalunya, alguns municipis com Esplugues del Llobregat estan treballant per fomentar un consum responsable de l’aigua destinada per regar, tenint en compte, també, que no es volen perdre àrees verdes, ja que es consideren espais de qualitat relacionats amb la salut mental i física de la població.

Degut a que la necessitat de regar les zones verdes està vinculada a una variació permanent del clima, el repte pretén buscar solucions tecnològiques innovadores que permetin optimitzar el consum d’aigua de rec, així com reduir el cost de manteniment de les àrees verdes d’Esplugues. D’aquesta manera, es vol garantir una gestió més adequada i integral que asseguri la continuïtat del servei, al mateix temps que disminueixi els recursos utilitzats.

Les experiències prèvies del municipi en la instal·lació de sensors i en l’automatització de les operacions de rec han demostrat que existeix un marge de millora en la agilitat i la eficàcia de la resposta, així com en assegurar la interoperabilitat amb altres sistemes. D’aquesta manera, es pretén trobar solucions que puguin enfocar-se, entre d’altres, en el seguiment i control en la utilització d’aigua pel rec, la predicció i automatització del rec en temps real, la gestió de les infraestructures hídriques i en iniciatives integradores de la gestió.

El projecte permetrà avançar el la consecució dels següents ODS:

ODS 4 – AIGUA NETA I SANAJEMENT / AIGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO / ODS 6 – INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES / ODS 11 – CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

La convocatòria busca identificar solucions tecnològiques per a la optimització y reducció del consum de l’aigua per regar, per tal de fomentar la sostenibilitat dels recursos hídrics en el municipi d’Esplugues de Llobregat, a Barcelona. Les soluciones han de tenir un nivell de desenvolupament tecnològic igual o superior a TRL 6 (Technology Readiness Level), i la seva implementació mitjançant un pilot ha de ser viable, tant a nivell tècnic como econòmic, en un temps d’entre 6 i 9 mesos. La solució guanyadora es pilotarà en el municipi d’Esplugues del Llobregat. Es valorarà positivament aquelles solucions que tinguin potencial d’escalabilitat i que la seva gestió sigui tant autònoma/independent com sigui possible.
Les solucions tecnològiques poden enfocar-se, entre d’altres, a aspectes com:

– Eines i equipament pel seguiment i control de l’ús de l’aigua per regar.

– Sistemes de predicció i automatització del rec en temps real.

– Estat i gestió d’infraestructures hídriques.

– Iniciatives integradores de gestió, etc.

Impulsors

Dates clau

Solucions tecnològiques per a optimitzar l'ús de l'aigua de reg a Esplugues de Llobregat

Solucions tecnològiques per a optimitzar l'ús de l'aigua de reg a Esplugues de Llobregat

Com participar-hi?

Coneix de quina manera funciona la convocatòria i presenta la teva proposta.

Presenta la teva solució
Solució guanyadora

Una solució de reg autònom que permet automatitzar el reg mitjançant sensors virtuals i IA

Trigger Systems  ha presentat una solució de reg autònom intel·ligent, on els controladors de la plataforma decideixen, mitjançant més de 300 múltiples paràmetres, quant i quan s’ha d’aplicar aigua. El sistema aprèn de múltiples fonts com l’entorn, el comportament dels usuaris, les dades meteorològiques, les prediccions meteorològiques, els sensors d’humitat del sòl, el cabalímetre, la pressió i utilitza satèl·lit i canal de vídeo per a la retroalimentació del control.

Solució guanyadora

FAQs

Qualsevol entitat jurídica pot presentar una proposta sense restriccions geogràfiques o de mida de l’entitat sol·licitant.
La convocatòria va adreçada a solucions amb un grau de maduresa tecnològica superior o igual a TRL6. Les solucions han d’estar preparades per testejar-se en un entorn real i han de proporcionar resultats concrets i mesurables.
Les propostes poden estar escrites en anglès, català o castellà.
La proposta guanyadora rebrà un suport econòmic de fins a 25.000 €. Tot i això, l’organització sol·licitant haurà d’aportar com a mínim el 20% del pressupost total del projecte. Només es disposarà del suport econòmic per a aquelles activitats i aspectes directament relacionats amb la implantació del pilot i no es podrà incloure cap despesa en personal, viatges o dietes.
El procés d’avaluació està format per tres fases. L’última fase inclou un Pitch Day on les startups finalistes hauran de presentar la solució davant un jurat d’avaluadors externs. En aquest esdeveniment es triarà la solució guanyadora. Pots trobar més detalls en els termes i condicions de la convocatòria.
Podeu enviar un correu a [email protected]. Et respondrem el més aviat possible.