Context

En un context de crisi climàtica, la sostenibilitat i l’ús conscient dels recursos naturals, com l’aigua, és una prioritat. Donat l’estat de prealerta per sequera en el qual es troba Catalunya, municipis com Esplugues de Llobregat estan treballant per a fer un consum responsable d’aigua destinada al reg que ajudi a reduir la seva utilització sense perdre les zones verdes generades que es consideren espais de qualitat relacionats amb la salut mental i física de la població.

Degut a que les necessitats de reg de les zones verdes estan lligades a una variació permanent del clima, resulta fonamental trobar solucions tecnològiques innovadores que permetin optimitzar el consum d’aigua de reg, així com reduir el cost de manteniment de les zones verdes d’Esplugues.

El projecte permetrà avançar el la consecució dels següents ODS:
ODS 6 – AIGUA NETA I SANAJEMENT
ODS 9 – INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES
ODS 11 – CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

La solució

Trigger Systems ha estat la guanyadora de la convocatòria d’innovació oberta llançada a Esplugues de Llobregat presentant una solució de reg autònom que permet automatitzar el reg mitjançant sensors virtuals i IA.
La plataforma de reg autònom intel·ligent de Trigger Systems, compta amb diferents controladors que decideixen, mitjançant més de 300 múltiples paràmetres, quant i quan s’ha d’aplicar aigua. El sistema aprèn de múltiples fonts com l’entorn, el comportament dels usuaris, les dades meteorològiques, les prediccions meteorològiques, els sensors d’humitat del sòl, el cabalímetre, la pressió i utilitza satèl·lit i canal de vídeo per a la retroalimentació del control.
Atès que el reg representa més del 70% del consum d’aigua, l’objectiu del pilot és afavorir un consum responsable d’aigua destinada al reg que ajudi a reduir la seva utilització, sense perdre les zones verdes que es consideren espais de qualitat relacionats amb la salut mental i física de la població. La proposta consisteix a desenvolupar tant la plataforma com el maquinari per a aconseguir un reg autònom intel·ligent, capaç d’obtenir informació i decidir de manera autònoma la quantitat d’aigua necessària i el lloc per al reg de l’endemà.

Totes aquestes fonts d’informació permeten un control diari sense necessitat de l’acció humana. El sistema també és capaç d’aprendre els patrons de distribució de l’aigua i detectar qualsevol anomalia en el procés de reg, com fugides o embussos, sense necessitat d’una configuració permanent del sistema. El sistema proporciona tots els indicadors clau de rendiment (KPI) i les dades necessàries per a garantir el bon funcionament i l’estalvi.

El pilot

El pilot es troba en procés d’implementació (juliol 2023- març 2024). El seu objectiu és testar la solució de Trigger Systems, TRL 8, en el municipi d’Esplugues de Llobregat a fi de validar la proposta i el seu impacte en un context real.

La solució utilitza les innovadores sondes virtuals d’humitat del sòl per a autocontrolar els nivells d’humitat de l’aigua en el sòl, resultant altament precisa i escalable per a adaptar totes les necessitats hídriques de les plantes als paràmetres meteorològics. A més, la solució permet una programació del reg, com el reg per polsos, que garanteix l’eficiència hídrica i la resistència de les plantes. D’altra banda, el maquinari és capaç d’utilitzar múltiples protocols de comunicació com LoRa, NBIOT i 5G per a oferir millor comunicació i informació i es pot utilitzar com un sistema de bateria, solar o centralitzat que cobreix tots els diferents formats existents de controladors moderns.

Resultats esperats

L’objectiu pilot és testar l’eina de Trigger Systems amb l’objectiu que permeti: 


  • Reduir el consum d’aigua (a priori més del 50%), mitjançant l’ús de nous mètodes de reg, que a més, faciliti una millor resistència a malalties.
  •   
  • Millorar la resistència de les plantes a malalties i a l’escassetat d’aigua.
  •   
  • Estalvi d’energia, desplaçant les càrregues de funcionament utilitzant més energia solar i eòlica.
  •   
  • Estalvi de costos energètics mitjançant l’ús del mercat spot com a factor de decisió sobre les hores de programació diària.
  •   

Promotors